chung chi phong chay chua chay

Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Hiện nay để được kinh doanh hay sản xuất thì bắt buộc phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy, điều kiện hay...