thuc-hien-cam-ket-bao-ve-moi-truong-don-gian-nhanh-nhat

Thực hiện cam kết bảo vệ môi trường đơn giản nhanh nhất

Theo Nghị định18/2015/NĐ – CP có hiệu lực từ ngày 01/04/2015 thì các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào kinh doanh, sản xuất nhưng...