Các phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm phổ biến

Kiểm nghiệm thực phẩm có rất nhiều cách và phương pháp khác nhau để các doanh nghiệp lựa chọn tùy vào từng sản phẩm và doanh nghiệp cụ thể. Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ thêm về các phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm khác nhau. Các phương pháp kiểm nghiệm thực […]

Read More

Dịch vụ kiểm nghiệm thực phẩm sản phẩm tại HCM

Kiểm nghiệm thực phẩm là một quá trình để giúp doanh nghiệp tự tin và có đủ điều kiện công bố ra thị trường các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất, đảm bảo chất lượng so với quy chuẩn mà nhà nước đã ban hành về an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn […]

Read More

Bảng giá kiểm nghiệm thực phẩm

Kiểm nghiệm thực phẩm là khâu bắt buộc mà các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm phải thực hiện . Tuy nhiên, lĩnh vực mang tính chuyên ngành này lại chưa được nhiều người biết tới. Vì vậy, một số thông tin liên quan đến kiểm nghiệm thực phẩm như: […]

Read More

Dịch vụ kiểm nghiệm sản phẩm – thực phẩm tại HCM

Kiểm nghiệm sản phẩm là gì? Kiểm nghiệm sản phẩm (gọi cách khác là xét nghiệm) là công việc rất quan trọng và bắt buộc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm của các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh thực phẩm sản phẩm. Kiểm nghiệm sản phẩm nhầm đảm bảo tính chất lượng của […]

Read More

Các chỉ tiêu kiểm nghiệm thịt sấy khô

Các chỉ tiêu kiểm nghiệm thịt sấy khô các loại: Khi doanh nghiệp sản xuất ra bất kỳ sản phẩm nào đều muốn kiểm tra để biết sản phẩm mình làm ra chất lượng có đạt hay không. Sau đây là cá chỉ tiêu kiểm nghiệm thịt sấy khô các loại nói chung: Chỉ tiêu […]

Read More

Các chỉ tiêu kiểm nghiệm cá viên

Chỉ tiêu chất lượng: Tùy vào mỗi doanh nghiệp và chả cá viên mà doanh nghiệp tự đưa ra dựa vào tính chất của sản phẩm ( Sở Y Tế không bắt buộc ) Chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định 46/2007/QĐ-BYT. Tổng số vi sinh vật hiếu khí, không lớn hơn E.coli, không […]

Read More

Cách lên chỉ tiêu kiểm nghiệm cho sản phẩm

Như chúng ta đã biết đối với từng nhóm sản phẩm khác nhau thì sẽ áp dụng các chỉ tiêu chất lượng, vi sinh vật và kim loại nặng khác nhau. Khi lên chỉ tiêu kiểm nghiệm phải làm sao đúng, đủ tốt nhất là không dư tránh gây lãng phí tiền của doanh nghiệp […]

Read More

Các quy chuẩn khi lên chỉ tiêu kiểm mẫu thực phẩm.

Quy chuẩn về vi sinh vật trong thực phẩm ( bao gồm cả thực phẩm chức năng) – Quyết định 46/2007/QĐ-BYT, quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm. – QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực […]

Read More