Ý thức vì cộng đồng ở đâu? Người Việt đang tự giết chính mình bởi những nguồn thực phẩm bẩn, phụ gia, hóa chất độc hại, từ những nguồn thực phẩm đã bốc mùi hôi thối…Một cơ sở sản xuất ra một loại sản phẩm độc hại khác nhau đầu độc người tiêu dùng, ngay cả chính bản thân họ có thể cũng tiêu dùng bởi sản phẩm của các cơ sở sản xuất bẩn khác. Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra thường xuyên hơn, chặt chẻ hơn để con người Việt Nam được sử dụng thực phẩm an toàn hơn.

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *