Cấp đổi – Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 1. Hồ sơ cấp đổi – Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm:
  • Đơn Đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thưc phẩm: theo form mẫu 4 ban hành kèm thông tư 26/2012/TT-BYT.
  • Biên bản thẩm định cơ sở  đủ điều kiện an toàn thực phẩm gần nhất (Bản sao có xác nhận của cơ sờ).
  • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Bản gốc).
  • Văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi trên (bản sao công chứng)
  • Giấy khám đủ sức khỏe, tập huấn kiến thức An toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở mới với trường hợp thay đổi tên chủ cơ sở( bản sao có xác nhận của cơ sở).
 2. Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp đổi – Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:
  • 7 ngày làm việc kể từ ngày Sở Y Tế Hồ Chí Minh nhận đủ hồ sơ đủ điều kiện an toàn thực phẩm hợp lệ.
Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *