Kiểu dáng công nghiệp – khái niệm và giải thích?

1. Khái niệm thế nào là kiểu dáng công nghiệp?

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của một sản phẩm, được thề hiện qua đường nét, các hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp các yếu tố này với nhau.

Các loại sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp thường được hiểu là các loại đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện, ….thuộc mọi lĩnh vực gia dụng, công nghiệp.., có kết cấu và chức năng nhất định được sản xuất và lưu thông độc lập.

2. Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Các kiểu dáng công nghiệp sẽ được bảo bộ nếu đáp ứng đấy đủ các điều kiện sau đây:

– Có tính mới trên phạm vị thế giới: Nghĩa là sản phẩm cần đăng ký kiểu dáng công nghiệp chưa từng được công khai hay bộc lộ dưới hình thức công bố và sử dụng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

12031

– Sản phẩm có tính sáng tạo: Nghĩa là kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tao ra môt cách dễ dàng đối với người có hiều biết trung bình  về lịnh vực tương ứng.

– Có khà năng áp dụng công nghiệp: Nghĩa là sản phẩm cần đăng ký kiểu dáng công nghiệp có khả năng sử dụng làm mẫu để chế tạo lặp đi lặp lại tạo ra hàng hoạt sản phẩm có kiểu giống hệt nhau bằng phương pháp công nghiệp.

3. Lưu ý các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp

– Hình dạng bên ngoài của sản phẩm được tạo ra một cách dễ dàng với những người có trình độ trung bình thuộc lĩnh vực tương đương.

– Hình dáng bên ngoài của sản phẩm chỉ  mang đặc tính kỹ thuật.

– Hình dáng bên ngoài của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng.

– Hoặc hình dáng bên ngoài chỉ có tính thẩm mỹ cũng không đăng ký kiểu dáng công nghiêp được

– Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng or công nghiệp

– Các sản phẩm trái với ích lợi xã hội, trật tự công cộng và nguyên tắc nhân đạo.

 

 

 

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *