Trong quá trình làm công bố tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm chúng ta sẽ cần phải tra từng loại sản phẩm sẽ phải lên phiếu kiểm nghiệm những thành phần chất lượng nào, những chỉ tiêu vi sinh nào, chỉ tiêu kim loại nặng nào phù hợp từng loại sản phẩm cần công bố.

  1. Quy chuẩn quốc gia kỹ thuật với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm: qcvn-8-1_2011-byt-gioi-han-o-nhiem-vi-nam
  2. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm: qcvn-8-2_2011-byt-gioi-han-o-nhiem-kim-loai-nang
  3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gian đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm: qcvn-8-3_2011-byt-ve-o-nhiem-vi-sinh-vat-trong-tp_bia_merged
  4. Quy định 46 về giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm:46-2007-Q_-BYT gh o nhiem SH&HH trong TP
  5. Thông tư hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm: QUAN LY PHU GIA 27 -2012-TT-BYT

 

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *