Thủ tục thu hồi mã số mã vạch

1. Trình tự thực hiện thu hồi mã số mã vạch:

– Rà soát doanh nghiệp vi phạm các quy định về mã số mã vạch hoặc hướng dẫn thủ tục xin ngừng sử dụng mã số mã vạch của doanh nghiệp (trường hợp tự xin ngừng).

– Thẩm định hồ sơ và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

2. Cách thức thực hiện thu hồi mã số mã vạch: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ cần thu hồi mã số mã vạch:

–  Thành phần hồ sơ:

+        Công văn xin ngừng sử dụng mã số mã vạch.

+        Quyết định (hoặc bằng chứng) giải thể của doanh nghiệp (nếu có).

+        Bằng chứng hoàn thành nghiã vụ phí đến thời điểm xin ngừng sử dụng mã số mã vạch.

+        Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch cũ đã được cấp.

– Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ xin ngừng sử dụng mã số mã vạch: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin ngừng sử dụng mã số mã vạch hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân giải thể hoặc không có nhu cầu sử dụng mã số mã vạch.                                                                     

6. Cơ quan thực hiện: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

7. Kết quả thực hiện: Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

Bình Luận
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *