Kiểm nghiệm thực phẩm có rất nhiều cách và phương pháp khác nhau để các doanh nghiệp lựa chọn tùy vào từng sản phẩm và doanh nghiệp cụ thể. Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ thêm về các phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm khác nhau.

 1. Các phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm phổ biến
 • Kiểm nghiệm các vi sinh vật nhiễm trong thực phẩm theo phương pháp truyền thống: nhóm vi khuẩn chỉ thị như tổng số coliform, tổng số vi sinh vật hiếu khí,…vi sinh vật gây bệnh
 • Kiểm nghiệm các vi sinh gây bệnh và có lợi theo phương pháp sinh học phân tử: salmonella, Listeria,…
 • Kiểm nghiệm độc từ vi khuẩn: độc tố botulinum, Độc tố tụ cầu,…
 • Kiểm nghiệm các vi khuẩn có lợi: biffibacteria, lactobacillus,…
 1. Cách kiểm nghiệm thực phẩm theo phương pháp kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm.

 2. Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh trong thực phẩm dựa vào tổng số vi sinh vật hiếu khí.

Nguyên tắc của phương pháp này là tổng vi sinh vật hiếu khí được đếm bằng cách đổ và ủ trong điều kiện yếu khí ở 30⁰C/72±6 giờ.

2

 1. Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm tham chiếu theo phương pháp NMKL 44 ấn bản lần 4.

Nguyên tắc của phương pháp này là dựa vào sự lên men đường lactose ở môi trường thích hợp (thạch Violet red bile) ở 370 C trong 24 giờ. Sau đó được kiểm tra lại trong môi trường canh Brilliant Green Bile Salt. Coliforms sẽ sinh khí trong môi trường 370 C trong 24 giờ.

 1. Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm tham chiếu theo TCVN 5287, ấn bản lần 2.

Nguyên tắc của ph ương pháp này là cấy một lượng dịch mẫu vào môi trường tăng sinh (canh Brilliant green bile lactose), lựa các khuẩn điển hình trong môi trường chọn lọc (EMB) sao cho các phép thử sinh hóa phù hợp (nghiệm pháp IMViC)

 1. Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm tham chiếu theo phương pháp NMKL 71 ấn bản lần 5.

Nguyên tắc của phương pháp này là chỉ dùng để định tính phát hiện hay không pháp hiện. Quy trình kiểm tra Salmonella bắt buộc phải trải qua bốn giai đoạn: tiền tăng sinh, tăng sinh, phân lập, khẳng định.

 1. Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm tham chiếu theo phương pháp NMKL 56 ấn bản lần 3 năm 1994.

Nguyên tắc của phương pháp này là Clostridium được định lượng bằng cách cấy một lượng mẫu đã biết vào môi trường thích hợp có chứa ion Fe3+  và ion ở 370C trong 1-2 ngày.

 1. Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm tham chiếu theo sổ tay phân tích vi sinh FDA, ấn bản lần 8

Nguyên tắc của phương pháp này là Virio Cholerae và Virio Parahaemolyticus được nuôi ủ trong môi trường lỏng chọn lọc. Sau đó dịch khuẩn được cấy chuyển sang môi trường rắn chọn lọc. Những khuẩn giống Virio Cholerae và Virio Parahaemolyticus được thử nghiệm bằng các phản ứng sinh hóa.

 1. Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm tham chiếu theo phương pháp NMKL 66 ấn bản lần 3.

Nguyên tắc của phương pháp này là định lượng St.aureus Coagulase positive được thực hiện bằng cách cấy một lượng mẫu đã biết lên môi trường thạnh Bard parker, vi khuẩn cho những đặc trưng và được xác định bằng phản ứng coagulase.

Trên đây là sơ bộ các phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm thường được áp dụng trong kiểm nghiệm thực phẩm. Tùy từng thực phẩm và doanh nghiệp mà chúng ta lựa chọn các phương pháp kiểm nghiệm cho phù hợp.


Hãy liên hệ cho chúng tôi theo:

CÔNG TY TNHH TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM
● Hotline: 0909 730 8490975 730 849 (Mr Tuấn Anh)
● Email : tieuchuansanphamvn@gmail.com
● Website : https://tieuchuansanpham.com

Bình Luận
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *