Tại Hội nghị giết mổ và vận chuyển gia súc gia cầm tổ chức ngày 13.5 tại TPHCM, Cục Thu ý, Bộ NNPTNT cho biết do tập quán chăn nuôi quy mô nhỏ, lẻ, tự phát là nguyên nhân các điểm, hộ giết mổ thủ công, nhỏ lẻ cũng ra đời và phát triển mạnh nằm rải rác trong khu dân cư.

Ông Phạm Minh Đông, Cục Trưởng Cục thúy y cho rằng, việc giết mổ vận chuyển động vật không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ những cơ sở giết mổ này sẽ làm gia tăng một số bệnh lây nhiễm từ động vật sang người sử dụng.

 Thịt heo ở chợ truyền thống khó kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm

Khảo sát của Cục thú y, các điểm giết mổ nhỏ lẻ tự phát trên 63 tỉnh, thành đều không đảm bảo điều kiện về vệ sinh thú y,  an toàn thực phẩm. Chất thải được xả tràn lan trong khi giết mổ hay thải trực tiếp xuống sông, cống rãnh thoát nước. Việc giết mổ được được thực hiện ngay trên nền nhà, sân.

Bên cạnh đó, nguồn nước sạch phục vụ giết mổ cũng không đảm bảo vệ sinh thú y, một số điểm giết mổ sử dụng giếng khoan để rửa thân thịt, một số hộ giết mổ còn tận dụng cả nước sông. Trong đó, nguyên nhân cơ bản là do các hộ giết mổ chưa nhận thức đúng đắn về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm cũng như trách nhiệm xã hội mà chỉ chạy theo lợi ích trước mắt nên chưa ủng hộ việc đưa động vật vào giết mổ tập trung. Tại nhiều địa phương việc kiểm soát công tác giết mổ gặp không ít bất cập do lực lượng cán bộ làm công tác kiểm soát giết mổ còn quá mỏng, trong khi số điểm giết mổ nhỏ lẻ quá nhiều.

Tuy nhiên, cơ chế quản lý đối với thú y xã, những người thực hiện kiểm soát cơ sở giết mổ nhỏ lẻ còn rất nhiều bất cập và khác nhau tại các địa phương. Việc thực hiện cơ chế quản lý đối với các cán bộ này  phụ thuộc vào nguồn ngân sách của địa phương, sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt mỗi tỉnh, thành.