Tình hình an toàn thực phẩm không thể kiểm soát là đây, Ăn thì ngon, mát nhưng không biết sau đó là một quá trình sản xuất rất bẩn. Ngoài ra còn hàng ngàn chổ sản xuất các loại thực phẩm khác gây mất an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng sức khỏe cho người tiêu dùng chưa được phát hiện. Khi nào ý thức người dân mới được nâng cao, mới có ý thức vì gia đình và vì xã hội, vì sự phát triển bền vững. Khi nào người tiêu dùng mới an tâm sử dụng các loại thực phẩm, khi nào cơ quan chức năng mới kiểm soát được tình hình an toàn thực phẩm để bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *